Category Archives: welzel

Ursprung des Namens Welzel

Welzel (Görlitz [17] Liegnitz [9] Grünberg [5] Glatz [9] Reinerz [10] Neurode [15] Neisse Beuthen [13]). Deutsche Form für Welczek, das ist Velislav (Grafschaft!). Welczel Beler 1364 = Walczil Beler 1 ...